Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Senaste nytt om Gripen på Farnborough International Airshow

Vid Farnborough International Airshow 2018 redogjorde Saab för Gripen E:s framsteg under 2018. Flexibiliteten i flygplanets design gör att Gripen E är ett stridsflygplan som är oöverträffat i jämförelse.

20180716-sv-2994987-1.jpg

Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics, beskrev hur de två kommande Gripen E-flygplanen i flygprovsprogrammet drar nytta av banbrytrande design i konstruktionen. 

– Dagens hot är inte samma som morgondagens hot. Moderna stridsflygplan kan ses som ett nätverk av flygande superdatorer som försöker överträffa motståndarna. Därför har vi konstruerat Gripens arkitektur på ett sätt som säkerställer att vi snabbt och enkelt kan införa de senaste datorerna och ny maskinvara. Detta är unikt inom branschen. Vi har det modernaste flygplanet och vi kan enkelt ta stora kliv framåt när processorkraften i flygplanet ökar. Piloter som flyger Gripen E har därmed en tveklös fördel jämfört med konkurrenterna.  

De två flygplanen (med beteckningarna 39-9 och 39-10) har kunnat dra nytta av snabb integration av nya och uppgraderade datorer som ytterligare ökar kapaciteten jämfört med det första flygplanet, 39-8. En avgörande faktor var att arbetet kunde genomföras utan att det påverkade de flygkritiska systemen. Därför kunde uppgraderingen hanteras på dagar och veckor, snarare än månader och år som är normalt för stridsflygplan. Detta betyder att Gripen E kan gå i täten för luftstrid under många årtionden framöver, då nya funktioner och ny teknik kräver allt större processorkraft.  

Jonas Hjelm berättade också att Gripen E under juli har utfört sin första flygning försedd med en IRIS-T robot på varje vingspets, fyra pyloner under vingarna och den centrala pylonen under flygkroppen. Under flygningen genomfördes flera testmanövrer i överljudsfart. Allt detta skedde över Östersjön och banar väg för framtida provflygningar som omfattar bestyckning och avfyrning av robotar, extratankar och annan utvändig utrustning. 

Gripen E är ett internationellt program och utvecklingsarbetet har fortsatt även med den tvåsitsiga versionen, Gripen F. Denna konstrueras tillsammans med Embraer i Brasilien och kan användas för utbildning, stridsutbildning och stridsuppdag med en störskyddsoperatör, uppdragsledare eller vapenofficer i baksätet. Bland övriga framgångar märks ytterligare leveranser av viktig maskinvara som systemets WAD (Wide Area Display), som tagits fram under ledning av det brasilianska företaget AEL Aeker.  

Gripen E utvecklas för det svenska flygvapnet, medan det brasilianska flygvapnet ska ta emot både Gripen E och F. 

För mer information kontakta: 

Saabs presscenter,  

+46 (0)734 180 018 

presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube 

Följ oss på Twitter: @saab 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.