Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab partner i Universeums satsning på digital teknik

Saab går in som partner till det Göteborgsbaserade vetenskapscentrumet Universeums nya satsning på att skapa intresse bland barn och ungdomar för digital teknik.

20190208-sv-3199779-1.jpg

I den nya lärmiljön, som kallas The Hub, står spännande teknik som sensorer, virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI) i fokus. Saab går in som partner i The Hub tillsammans med Chalmers, Göteborgs universitet och Ericsson.

-       Saab delar Universeums mål att väcka ungas nyfikenhet för teknik. Som teknikföretag med huvuddelen av vår sensorverksamhet i Göteborg är samarbetet med Universeum ett spännande sätt att sprida kunskap om vad sensorer är och hur de hjälper oss att förstå vad som händer omkring oss, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

-       Vi är glada att ha med oss Saab i vår kunskapssatsning på digital teknik och innovationskraft. Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom dessa områden och med The Hub möter vi det behovet. Då teknologiska framsteg är nyckeln till hållbara lösningar på många av världens stora utmaningar, så det är absolut avgörande att fler väljer att studera och arbeta med teknik och IT, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

The Hub är en lärmiljö där besökarna får se hur den digitala tekniken kan bidra till en hållbar utveckling. Flera olika innovationsstationer bjuder in till att utforska ämnen som sensorer, big data, Internet of Things, VR och AI.  Sensorstationerna förklarar bland annat hur sensorer används för att ta vid där våra mänskliga sinnen inte räcker till, hur radar fungerar och besökarna kan bygga sitt eget ”supersinne”.

The Hub öppnar på Universeum i Göteborg 9 februari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.