Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab pekas ut som önskad leverantör av stridsledningssystem till finska Flottilj 2020-programmet

Finska försvarsdepartementet har pekat ut Saab som önskad leverantör av stridsledningssystem och systemintegration till finska marinens fartyg i Pohjanmaa-klassen inom programmet Flottilj 2020.

20190409-en-3262579-1.jpg

Saab har i nuläget inte tecknat kontrakt eller fått någon beställning avseende Flottilj 2020.

”Finska försvarsministerns uttalande befäster vår ställning som världsklassig leverantör av stridsledningssystem. Vi ser fram emot att fortsätta vår långa relation med Finland”, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

För närvarande har samtliga av den finska marinens fartyg minst ett system från Saab ombord, de flesta har fler än ett system från Saab.

I januari 2018 valdes Saab till leverantör av ett antal system, inklusive stridsledningssystemet 9LV och nya lätta torpeder, till finska marinens halvtidsmodifieringsprogram för robotbåtarna i Hamina-klassen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter,

Petter Larsson, Media Relations Manager

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube  

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019 kl. 09.30 CET.