Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab uppdaterar erbjudandet inom passiva sensorer

Saab har uppdaterat sitt erbjudande för passiva sensorer med Sirius-familjen, som består av passiva sensorsystem inom luft-, land- och sjö-domänerna. Sirius består av en rad förmågor och lösningar baserade på en gemensam arkitektur. De olika systemen är specifikt anpassade för sin tillämpning och vänder sig mot övervakning och signalspaning och består av kombinationer av olika sensorer i ett system.

20190514-en-3302620-1.jpg

Saab fokuserar inledningsvis på landbaserade applikationer av Sirius, optimerade för övervakning av luft och sjö, signalspaning och markbaserat luftvärn. Systemen är utformade utifrån användarens perspektiv.

Siriuserbjudandet består av en rad innovativa lösningar med passiva sensorer och  datafusion. Systemen gör det möjligt för till exempel  försvarsmakter  och underrättelsetjänster att inte bara upptäcka och lokalisera signaler utan också omvandla data till kunskap, utan att själva bli upptäckta, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Sirius möjliggör passiv övervakning och signalspaning i flera domäner. Lösningarna är innovativa och beprövade och bygger på Saabs unika kompetens inom sensorer och fusion av data från en mängd olika källor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com 

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.