Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Gripen E och GlobalEye avslutar utvärdering i Finland

Saab har framgångsrikt avslutat sitt deltagande med Gripen E och GlobalEye AEW&C i det finska flygvapnets test- och utvärderingsevenemang, HX Challenge, på flygbasen Birkala i Finland. Utvärderingen är en del av förmågebedömningen i den pågående upphandlingen av nya stridsflygplan till det finska flygvapnet.

20200206-en-3559804-1.jpg

HX Challenge genomfördes under finska vinterförhållanden i syfte att verifiera flygplanstillverkarnas uppgifter. Saabs erbjudande omfattar den senaste tillgängliga tekniken för operationer i en ständigt föränderlig och starkt utmanande miljö.

 – Under den senaste veckan har vi slutfört de planerade testerna, och på så vis demonstrerat Gripens och GlobalEyes förmågor. Det är en robust och kompetent lösning som uppfyller det finska flygvapnets behov, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Den 31 januari lämnade Saab in ett uppdaterat erbjudande som svar på den reviderade anbudsförfrågan för det finska HX-programmet. Saabs erbjudande är en omfattande lösning för luftstrid och luftförsvar. Med stridsflygplanet Gripen E/F, som är utformat för utmanande operationer och hotscenarier som liknar dem i Finland, i kombination med GlobalEye – världens mest avancerade flygburna övervakningssystem – erbjuder lösningen ett kraftfullt bidrag till det finska försvarets övergripande operativa förmåga.

Saabs erbjudande inkluderar ett omfattande vapen- och sensorpaket samt nödvändig utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att driva systemet. Erbjudandet innehåller även ett program för industriellt samarbete i syfte att bygga upp en omfattande nationell kapacitet för försörjningstrygghet i Finland. Där ingår även överföring av underhålls-, reparations- och översynskapacitet till den lokala industrin, tillverkning av delar och slutmontering, samt etablering av ett centrum för vidmakthållande och utveckling av Gripen i Finland.

Enligt kundens planering förväntas ett beslut om upphandling under 2021.

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020
Bild
27 februari 2020
20200206-sv-3559808-1.jpg
Bild
27 februari 2020
20200206-sv-3559808-2.jpg