Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Korrigering av tidigare pressmeddelande om återköp av aktier under vecka 44-45 2020

I det pressmeddelande Saab distribuerade kl 08.28 idag, den 4 november 2020, ”Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 44-45 2020”, förekom en felaktig angivelse avseende antalet återköpta aktier för perioden. Korrekt information följer nedan.

20201104-en-3820058-1.png

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 30 oktober – 3 november 2020 återköpt sammanlagt 195 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385). Därmed är samtliga 1 135 000 aktier förvärvade inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 16 september 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020/10/30 60 000 204,8996 12 293 976
2020/11/02 100 000 207,9659 20 796 590
2020/11/03 35 000 214,5231 7 508 309

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 3 november 2020 till 3 692 412 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, +46 734 187091

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

www.saab.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.