Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avser att avyttra aktier i Vricon

Saabs partner i joint venture-företaget Vricon Inc., Maxar Technologies, har idag tillkännagivit sin avsikt att förvärva Saabs aktier i Vricon Inc, baserat på en köpoption. Saab har ännu inte mottagit meddelande från Maxar om utnyttjande av köpoptionen. Den överenskomna köpeskillingen är 117 MUSD, under förutsättning att Maxar utnyttjar köpoptionen senast den 30 juni 2020.

2015 ingick Saab ett 50/50 Joint Venture - Vricon Inc. - med DigitalGlobe (nu Maxar) för att producera fotorealistiska 3D-produkter och digitala höjdmodeller för företag och statliga geospatiala marknader över hela världen. Enligt ett avtal mellan aktieägarna har Saab beviljat Maxar en köpoption för att förvärva Saabs aktier i Vricon Inc. år 2020 eller 2021.

Transaktionen är i linje med Saabs strategi att skapa värde genom innovation och genom att ytterligare optimera sin produktportfölj. Om och när Maxar utnyttjar köpoptionen blir den avsedda transaktionen formellt bindande och den finansiella påverkan för Saab från en sådan transaktion skulle vara en positiv kassaflödeseffekt på 117 MUSD och en preliminär realisationsvinst på cirka 1 miljard SEK. Maxar har meddelat sin avsikt att utnyttja köpoptionen kring den 25 juni och det överenskomna målet skulle då vara att slutföra transaktionen under juli månad 2020.

Saab och Maxar förbereder sig också på att ingå nya partnerskapsavtal för att säkerställa framtida teknisk produktutveckling till förmån för våra nuvarande och framtida kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 00:20 CET.

Downloads

PDF
25 september 2020