Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avyttrar QPS

Saab offentliggör idag att man har avyttrat QPS (Quality Positioning Services), tillverkare av hydrografiska mjukvarulösningar inom den maritima industrin med huvudkontor i Nederländerna. Beslutet ligger i linje med Saabs strategi att optimera sin produktportfölj och fokusera på företagets fem kärnområden.

Den 3e augusti, signerade Saab och TSS (Total Specific Solutions) ett köpeavtal där TSS förvärvar alla utestående aktier i QPS från Saab. QPS har 75 anställda och har sitt huvudkontor i Zeist, Nederländerna, med två dotterbolag i Kanada respektive USA.

Saab fortsätter att leverera i enighet med strategin att optimera sin produktportfölj med ett tydligt fokus på fem kärnområden; Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems och Underwater Systems.

- QPS är en nyckelleverantör på en nischad marknad och TSS kommer att möjliggöra ytterligare framtida utveckling för den här verksamheten.  Förändringen är i linje med Saabs strategi att tillhandahålla en mer fokuserad produktportfölj där vi kan fortsätta utveckla tekniskt avancerade produkter och tjänster för våra nuvarande och framtida kunder, säger Jessica Öberg Chef Affärsområde Industrial Products and Services.

Transaktionen förväntas inte leda till några förändringar av framtida resultat eller nettoeffekter på Saabs resultaträkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads