Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på flygburet sensorsystem

Saab har tecknat kontrakt och fått en beställning på det flygburna sensorsystemet Saab 2000 Erieye AEW&C. Orderbeloppet är 1,553 miljarder SEK. Leveranser kommer att ske mellan 2020 och 2023.

20200518-en-3669628-1.jpg

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras. 

Saab 2000 Erieye AEW&C är ett komplett flygburet sensorsystem som kan användas i olika typer av roller och uppdrag, både i militära och civila sammanhang.

Den är baserad på flygplanstypen Saab 2000 utrustad med Saabs flygburna radar Erieye och en rad andra sensorer. Systemet ger användaren en detaljerad lägesbild och kan användas till uppdrag som gränsövervakning och räddningsaktioner.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Järfälla, Linköping, Luleå och Arboga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Saabs presscenter,
Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 18 70 52

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl.

11.00 CET.

Downloads

PDF
13 juli 2020
Bild
13 juli 2020
20200518-sv-3669625-1.jpg