Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på support av Norges träningscenter

Saab har fått en beställning på service och underhåll av det norska stridsträningscentret. Ordervärdet är cirka 200 MSEK och kontraktet gäller mellan oktober 2020 och oktober 2024 med möjlighet till ytterligare tre års option.

20201023-en-3805794-1.jpg

Saabs åtaganden i avtalet omfattar operativt systemstöd och installation av ytterligare en träningsanläggning i norra delen av Norge. Saab har arbetat tillsammans med och stöttat Norges tränings- och simuleringssystem sedan 2004.

- Med den här beställningen fortsätter vårt långsiktiga stöd till norska försvarsmaktens utbildningssystem. Vi upprätthåller möjligheterna till interoperabilitet med Nato och andra allierade länder och utökar den norska försvarsmaktens kapacitet vid ytterligare en träningsanläggning, säger Åsa Thegström, chef för affärsenhet Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

Den norska försvarsmakten kommer att vidmakthålla förmågan att träna med upp till brigadstora enheter i landet och utomlands. Interoperabiliteten med NATO och andra länder är och kommer att vara en viktig förmåga i multinationella övningar med simulatorer, till exempel med träningspartners som USA, Sverige, Finland och Nederländerna.

Beställningen bokfördes under tredje kvartalet 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies  

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.