Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2021

Valberedningen för Saab AB inför årsstämman 2021 har nu utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2020.

Ledamöter i Saabs valberedning är: 

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB 

Petra Hedengran, Investor AB 

Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden 

Anders Algotsson, AFA Försäkring  

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. 

Valberedningen representerar cirka 53 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2020. 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 13 april 2021 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Olof Palmes Gata 17, 111 22 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.