Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 28-29 2021

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 16 juli – 22 juli 2021 återköpt sammanlagt 320 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

20210723-sv-4029203-1.png

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 11 juni 2021, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2021/07/16 60 000 229,2845 13 757 070
2021/07/19 65 000 223,3875 14 520 188
2021/07/20 65 000 223,4870 14 526 655
2021/07/21 65 000 246,3544 16 013 036
2021/07/22 65 000 258,5460 16 805 490

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 22 juli 2021 till 3 837 660 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, Group Treasurer

+46 (0)734 187 091

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.