Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs koncernledning

Carl-Johan Bergholm har utsetts till ny chef för Saabs affärsområde Surveillance. Charlotta Björklund har utsetts till ny chef för funktionen Operational Excellence. Carl-Johan tillträder den 1 juni 2021, och Charlotta den 1 juli. Båda blir medlemmar av Saabs koncernledning. Förändringarna följer på den förändrade organisation och koncernledning som kommunicerades 18 mars 2021.

20210521-sv-3979590-2.jpg

Carl-Johan Bergholm är idag biträdande chef för Saabs affärsområde Surveillance och har en lång bakgrund inom företaget, bland annat som affärsenhetschef och chef för marknad och försäljning inom Surveillance. Saabs affärsområde Surveillance ansvarar för sensor- och ledningssystem inom Saab. Produktportföljen innehåller flygburen radar, mark- och sjöbaserad radar, elektronisk krigföring, ledningssystem och cybersäkerhet. Carl-Johan efterträder Anders Carp som blir vice VD på heltid och därmed lämnar sin roll som affärsområdeschef.

Charlotta Björklund är idag chef för inköp och produktion vid Saabs anläggning i Järfälla där bland annat ledningssystem och lösningar inom elektronisk krigföring utvecklas och produceras. Charlotta har dessförinnan en lång bakgrund inom Ericsson där hon bland annat arbetat med produktion, hårdvaru- och mjukvaruutveckling, integration och verifiering, samt kundsupport för Ericssons globala portfölj. Operational Excellence är en ny koncerngemensam funktion inom Saab med ansvar för att utveckla och stödja organisationen i alla avseenden vad gäller operationell effektivitet.

- Med Charlotta och Carl-Johan får Saab två erfarna chefer inom sina respektive områden och stärker därmed koncernledningen ytterligare. Charlotta bidrar med gedigen kunskap inom utveckling och produktion, vilket är viktigt för att driva fram en ökad operationell effektivitet i koncernen, och Carl-Johan har mångårig erfarenhet av att driva och utveckla Saabs sensoraffär globalt, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies  

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.