Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får tilläggsbeställning för ubåt A26 till Sverige

Saab har idag fått en tilläggsbeställning från Försvarets materielverk (FMV) för att fortsätta utvecklingen och produktionen samt utöka förmågan av de två A26 ubåtar av Blekingeklass som tidigare beställts för Sverige. Ordervärdet är 5,2 miljarder SEK och leverans av de två ubåtarna sker 2027 och 2028.

20210827-sv-4050741-1.jpg

- Saab bygger just nu världens mest avancerade konventionella ubåtar. De nya förmågorna som nu tillförs A26 ger ytterligare spets inom bland annat vapensystem och smygteknik. Med hjälp av Saabs kompetenta medarbetare och investeringar har den viktiga industriella ubåtsförmågan återställts i Sverige, säger Micael Johansson, Saabs VD och koncernchef.

Sverige beställde i juni 2015 de nya A26 ubåtarna av Blekingeklass, skräddarsydda för svenska förhållanden. Ubåtskompetensen placerar Sverige bland de få nationer i världen som har förmågan att ta fram moderna och avancerade ubåtar. Svensk ubåtsförmåga är den mest kostnadseffektiva och moderna teknologin som finns att tillgå på marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till att göra människor och samhällen trygga. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade lösningar inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige och en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 14.00 CET.