Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab har överlämnat sitt slutgiltiga erbjudande om stridsflygplan till Finland

Saab har med starkt stöd av den svenska regeringen lämnat in sitt bästa och slutgiltiga erbjudande (Best and Final Offer, BAFO) gällande den finska upphandlingen av stridsflygplan - HX-programmet. Offerten inkluderar 64 stridsflygplan av typen Gripen E och ett omfattande vapenpaket, samt två flygplan av typen GlobalEye Airborne Early Warning & Control (AEW&C). Detta utgör svaret på kundens begäran om BAFO från januari 2021. Finland ersätter den kapacitet som idag tillhandahålls av stridsflygplan av typen F/A-18 C/D Hornet.

20210430-sv-3961672-1.jpg

Den föreslagna lösningen innehåller den senaste spjutspetstekniken för att möta den ständigt föränderliga och mycket utmanande operativa miljön. Gripen är utformad för att möta hoten i vår region och uppfyller mycket väl kundens krav. Gripen är dessutom byggd för att opereras från vägbaser, i krävande klimat samt för att enkelt underhållas av värnpliktiga mekaniker. Erbjudandet omfattar ett antal avancerade vapensystem, som till exempel Meteor för luftmål på medellångt till långt avstånd, IRIS-T för luftmål på kort avstånd, SPEAR för markmål på medellångt avstånd, samt KEPD350/Taurus för långdistansuppdrag mot markmål.

GlobalEye tillför ytterligare unika sensorförmågor – för såväl gemensamma operationer med Gripen, samt för hela det finländska försvaret. Som en strategisk resurs kommer GlobalEye till nytta ur många operativa perspektiv och förser Finland med viktig lägesinformation. Tillsammans ger Gripen och GlobalEye en mycket stark operativ förmåga.  

– Med Gripens fantastiska förmåga och höga tillgänglighet kan Finland förnya sin flotta av stridsflygplan utan att kompromissa med antalet flygplan. Tack vare en mycket konkurrenskraftig livscykelkostnad kommer det finländska försvaret att hålla sig inom budgetmålen, och till och med få en marginal för andra avgörande försvarsförmågor under de kommande åren, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

– GlobalEye tillför en betydande ytterligare sensorkapacitet som kommer att förse Gripen och hela försvaret med strategisk information i realtid. Vi är glada över att inkludera GlobalEye som är världens mest avancerade AEW&C-plattform, fortsätter Micael Johansson.

Erbjudandet omfattar även utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att operera systemet samt ett omfattande program för industriellt samarbete syftande till att etablera en nationell förmåga och försörjningstrygghet i Finland. Där ingår även överföring av underhålls-, reparations- och vidmakthållandeförmåga, strukturtillverkning samt slutmontering av motorer och flygplan. Saab kommer även att etablera ett Gripen & GlobalEye System Center i Finland för att säkerställa en nationell oberoende förmåga för driften och för den fortsatta naturliga vidareutvecklingen för systemen under livscykeln, fram till 2060.

Enligt kundens planering förväntas ett beslut om upphandling under senare delen av 2021.

Finland är en viktig marknad för Saab. Företaget har en lång bakgrund i Finland och  utökar ständigt sin verksamhet. Därtill har Saab omfattande samarbeten med lokal industri och den akademiska världen. Under de senaste åren har Saab initierat ett omfattande forskningssamarbete med Aalto-universitetet och etablerat ett teknikcentrum i Tammerfors, som för närvarande sysselsätter drygt 50 ingenjörer. Saab har också ett långtgående samarbete med forskningsinstitutet VTT och ett antal finländska försvarsföretag.

 

För mer information kontakta:

Saabs presscenter,

0734-180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies  

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.