Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och FMV tecknar kontrakt på nytt materiel till Gripen E

Saab har mottagit en beställning från FMV avseende nytt materiel till Gripen E. Detta är en tilläggsbeställning till det ursprungliga Gripen E-avtalet från 2013. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK 1 400.

20211215-en-4142040-1.jpg

Det ursprungliga avtalet avseende utveckling och modifiering av Gripen E, som undertecknades i februari 2013, bygger på att visst materiel skulle återanvändas från den existerande Gripen C/D-flottan som finns i Försvarsmaktens ägo.

Istället för att återanvända materiel från Gripen C/D, anskaffas nytt materiel till en del av de sammanlagt 60 Gripen E som Sverige har beställt. Detta tillvägagångssätt säkrar möjligheten för Försvarsmaktens operativa Gripen C/D-flygplan att fortsatt producera den flygtid som behövs, under tiden som Gripen E levereras och förbandssätts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Mattias Rådström, Presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl. 11.45 CET.