Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida www.saab.com.

20210304-en-3908980-1.jpg

Års- och hållbarhetsrapporten för 2020 fokuserar på Saabs syfte och roll i samhället, samt hur företaget avser att skapa mervärde för alla sina intressenter. Detta kommer att genomföras genom exekvering av vår strategi i kombination med fortsatta investeringar i FoU, innovation, portfölj effektivitet, ökad närvaro på strategiska marknader samt genom en aktiv hållbarhetsagenda. Årsredovisningen innehåller affärscase och exempel på Saabs tillväxtresa.

- Saab befinner sig i en internationell expansionsfas. Vårt mål är att bli ett globalt, multinationellt företag: en ledare inom teknologi med ökad försäljning och förstärkt lönsamhet. För Saab, och för många andra, var 2020 ett dramatiskt år. Trots detta nådde vi viktiga milstolpar i flera projekt under året. Vi utökade vår internationella expansion och vi fortsatte att optimera vårt produktutbud, säger Micael Johansson, VD och koncernchef.

Rapporten visar också Saabs engagemang för hållbarhet, som är en integrerad del av koncernens strategi och fungerar som grund för Saabs långsiktiga utveckling och tillväxt.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via https://www.saab.com/investors.  

Saabs årsstämma äger rum den 13 april 2020.

Detta pressmeddelande har justerats avseende hänvisning till tillämplig lag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2021 kl.12.30.