Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning gällande modernisering av tyska marinens F123-fregatter

Saab har skrivit kontrakt med tyska försvarets materielverk, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), och fått en beställning gällande leverans och integration av nya marina radarsystem och eldledningssystem till tyska marinens fregatter i klassen Brandenburg (F123). Kontraktet omfattar ett nytt stridsledningssystem, som möjliggör en total översyn av det befintliga system som finns på F123-fregatterna vilket gör det möjligt att med låg risk integrera de nya marina radar- och eldledningsförmågorna. Orderbeloppet är cirka 4,6 miljarder SEK. Leveranser och andra åtaganden kommer att utföras mellan 2021 och 2030.

f123-frigate.jpg

Saab är huvudleverantör och kontrakterar det tyska varvet Abeking & Rasmussen för att bygga fartygen och det tyska företaget ESG för logistiskt stöd.

- Vi är stolta att Tyskland väljer Saab för att leverera och integrera ledningssystemet när fregatterna moderniseras. Nu ser vi fram emot att fortsätta att bidra till att stärka Tysklands inhemska förmåga gällande integration av stridsledningssystem och att skapa ett stort mervärde och tjänsteutbud i Tyskland. Kontraktet kommer att stärka vår relation med Tyskland under många år framöver, säger Saabs VD Micael Johansson.

Kontraktet omfattar leverans och integration av Saabs stridsledningssystem 9LV Combat Management System, marina radarsystem Giraffe 4A och Giraffe 1X, eldledningssystemet Ceros 200 och ytterligare produkter från tredje part, inklusive IFF-förmåga. Ett omfattande prestandabaserat logistikpaket som stöder fartygens operationella förmåga ingår också. 

Saab kommer att utföra arbetet i Tyskland, Sverige och Australien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, Presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 kl. 12.00 CET.