Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab samordnar övning inom OCEAN2020-projektet i Östersjön

Saab samordnar en övning inom ramen för det EU-finansierade försvarsforskningsprojektet OCEAN2020 i augusti 2021. Baltic Sea Live Demonstration äger rum i augusti 2021 i Östersjön med deltagare från 17 europeiska företag, forskningsinstitut och försvarsministerier.

20210824-sv-4047267-1.jpg

Övningen äger rum utanför den sydsvenska kusten och omfattar 13 obemannade system, varav fyra tillverkas av Saab, med syfte att visa de respektive förmågorna och kommunikations- och ledningssystemen som gör det möjligt för systemen att samverka.

Saab, med stöd av svenska Försvarsmakten, samordnar övningen som utgår ifrån två scenarion med tydligt militärt fokus. Syftet med det första scenariot är att visa at systemen tillsammans kan upptäcka och samla in information om olika typer av objekt, skapa en gemensam marin lägesbild och i ett senare skede även engagera med ett fientligt hot. Två autonoma snabbgående båtar, tillsammans moderfartyg för obemannade system, kommer att agera som hot mot ett högprioriterat militärt kustområde. I det andra scenariot samverkar flera olika fartyg och system för att för att bemöta undervattenshot i form av simulerade sjöminor och Saabs undervattensfarkost AUV62-AT som i övningen agerar som ubåt.

Saab deltar med två obemannade ytfartyg från Kockums, Enforcer III, baserad på CB 90-plattformen och bevakningsfarkosten Piraya för att demonstrera systemens förmåga till autonom drift och samverkan.

Saabs sonarsystem, Deep Vision Side Scan Sonar, används för att upptäcka hot under vattnet och den fjärrstyrda farkosten Sea Wasp för att neutralisera simulerade sjöminor. På land används Saabs marina radar Sea Giraffe AMB för att upptäcka och följa mål medan ledningssystemet  9LV Combat Management System ger en samlad lägesbild. Saabs lösning Secure Service Oriented Architecture länkar samman och distribuerar informationen mellan alla system på ett effektivt sätt.

- Vårt deltagande visar att Saab har en unik förmåga att sammanlänka system i luften, till sjöss och under ytan. Konkurrensen är stor inom det här marknadssegmentet men det är få aktörer som har den breda kompetens som Saab har inom sensorer och kommunikations- och ledningssystem som gör det möjligt att på ett flexibelt sätt integrera ett stort antal komplexa system, säger Ingrid Leijonhufvud, Saabs projektledare för OCEAN2020.

Obemannade system och plattformar ger en rad fördelar, bland annat möjligheten att vara permanent närvarande men med låg bemanning, vilket dels innebär lägre personrisk, dels lägre kostnader. För Sverige, som har en lång kustlinje att skydda, kan autonoma system som används tillsammans med traditionella fartygssystem innebära stora fördelar.

OCEAN2020 är ett konsortium som finansieras av EUs program för förberedande åtgärder inom försvarsforskning. Arbetet bidrar till EUs förmåga att leda innovation som stödjer Europas strategiska autonoma förmåga inom det marina området.  

Konsortiet, som leds av Leonardo S.p.A, med Saab som medarrangör av den andra övningen, har totalt 43 deltagare från 15 länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.