Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab tecknar avtal på marina mätstationer

Saab har tecknat ett avtal med Försvarets Materielverk (FMV) på marina signaturmätstationer. Leveranser i beställningen kommer ske under 2021-2023.

marina-matstationer.jpg

Avtalet omfattar halvtidsmodifiering av signaturmätstationer, utveckling av signaturmätsystem och mätdatahanteringssystem samt produktion av ett referenssystem för verifiering. Avtalet har föregåtts av en grundlig analys- och definitionsfas som genererat de krav som systemet ska uppfylla.

- Genom vår omfattande tekniska kompetens inom avancerade undervattenssystem kan vi leverera system som ger Försvarsmakten förmågan att minimera signaturen på sina fartyg, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Inom det marina området är signaturmätstationer centrala för verifiering och regelbunden kontroll av undervattenssignatur för Marinens fartyg och ubåtar. Dagens avancerade sensorer gör det allt svårare att förbli oupptäckt. Genom en låg signatur minskas risken att upptäckas av fientliga vapen- och spaningssystem.

Produktionen kommer ske i Sverige och till största del i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

Bild
19 februari 2021
Marina mätstationer.jpg