Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab undertecknar revolverande kreditfaciliteter

Saab har tecknat revolverande kreditfaciliteter till ett sammanlagt belopp på 6 miljarder SEK med avsikten att förlänga de befintliga faciliteter som förfaller i januari 2023. Förlängningen stärker Saabs fortsatta finansiella flexibilitet. I samband med förlängningen avslutas den tvååriga facilitet på 4 miljarder SEK som tecknades i mars 2020.

20210924-sv-4073443-1.png

Det totala värdet inkluderar en femårig revolverande facilitet på 4 miljarder SEK och en tvåårig revolverande facilitet på 2 miljarder SEK med möjligheten att förlänga ett + ett år. I samband med förlängningen avslutas den tvååriga facilitet på 4 miljarder SEK som tecknades i mars 2020 för att säkerställa likviditet under då rådande marknadsförutsättningar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab
Facebook: @SAAB
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

Bild
24 september 2021
20210924-sv-4073443-1.png