Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utökar flottan av brandbekämpningsflygplan

Det fjärde brandbekämpningsflygplanet i Saabs flotta har landat på hemmabasen Skavsta flygplats.

20210520-en-3978691-1.jpg

Efter att Saab opererat två flygplan under sommaren 2020 och deltagit i fem skarpa brandbekämpningsinsatser löste beställaren, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), i januari 2021 ut optionen i kontraktet att utöka flottan till fyra brandbekämpningsflygplan av typen AT-802F Fire Boss.

”Under de senaste månaderna har vi arbetat intensivt med att införskaffa flygplan samt utöka organisationen med piloter och underhållspersonal för att kunna leverera den önskade förmågan och stärka Sveriges civilförsvar”, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

AT-802F är ett brandbekämpningsflygplan som kan leverera upp till 50 000 liter vatten per flygplan och timme. Förmågan att vara snabbt på plats och kunna fälla stora mängder vatten i oländig terräng är mycket viktig för att hjälpa räddningstjänsten på marken att begränsa bränder i skog och mark. Baserade i Nyköping kan flygplanen nå exempelvis Skåne inom två timmar och Luleå inom tre timmar – men de kan också baseras på annan ort utifrån rådande brandriskprognoser.

”Efterfrågan på stöd kommer förmodligen fortsätta att öka de närmsta åren och det behöver vi kunna möta upp. Klimatförändringar gör att problemen med skogsbränder riskerar att bli ännu större i framtiden. Detta i kombination med att skopande flygplan är en resurs som många länder i norra Europa i dag saknar gör att vi såg behov av ytterligare två flygplan”, säger Petronella Norell, enhetschef på MSB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.