Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab avyttrar Maritime Traffic Management

Saab avyttrar av sin MTM-verksamhet (Maritime Traffic Management) till fonder kontrollerade av Agilitas Private Equity LLP (”Agilitas”) för ett marknadsvärde på cirka 40 MEUR. MTM är en global leverantör av lösningar för fartygstrafik, hamnar och terminaler. Kontraktet innefattar specifika krav som behöver uppfyllas innan kontraktsavslut, som förväntas ske senast i mars 2023.

20221130-en-4411256-1.jpg

Avyttringen är i linje med Saabs strategi för ökat fokus på kärnområdena Aeronautics, Sensors, Command & Control, Advanced Weapon Systems och Underwater Systems.

Vid tillträdet kommer Agilitas ha full kontroll över den förvärvade MTM-verksamheten, medan Saab kommer att vara minoritetsägare och äga mellan 21 och 28 procent. Exakt ägarandel bestäms vid tillträdet. Agilitas och Saab kommer att utfärda en sälj- och köpoption i relation till minoritetsägandet, vilket ger parterna rätt att utnyttja optionerna inom en fyraårsperiod från affärens slutförande.

- MTM är en stabil verksamhet, men inte längre en del av Saabs kärnverksamhet. I takt med att vi fortsätter att fokusera tillväxten inom våra kärnområden, kommer  MTM-verksamheten att gynnas av ett nytt ägande för fortsatt tillväxt tillsammans med Agilitas, säger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson.

- Vi ser fram emot att samarbeta med ledningen och driva verksamheten till nästa nivå genom att utveckla vårt serviceerbjudande och expandera kundbasen, säger Kevin Iermiin, Managing Partner hos Agilitas.

Maritime Traffic Management (MTM) levererar ett brett utbud av integrerade lösningar till användare inom sjöfart runt om i världen. Dessa lösningar gör det möjligt för kunder att bedriva effektiv hamn-, terminal- och lotsverksamhet, hantera säkerhet och effektivitet för trafiken i farlederna, skydda miljön, genomföra brottsbekämpande verksamhet och kustbevakningsverksamhet samt skydda infrastrukturen till sjöss.

MTM:s verksamhet omfattar system för fartygstrafikledning (VTS), system för hantering av hamninformation (PMIS) och system för terminalverksamhet (TOS). Verksamheten bedrivs via Saabs fyra juridiska enheter i Apeldoorn, Nederländerna, Hong Kong, Vancouver, Kanada och Antwerpen, Belgien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Downloads

Bild
30 november 2022
20221130-sv-4411259-1.jpg