Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning inom träningskontrakt med amerikanska marinkåren

Saab har fått ett tilläggskontrakt från den amerikanska marinkåren inom programmet Force on Force Training Systems – Next. Ordervärdet är cirka 122 miljoner USD, varav cirka 54 miljoner USD bokfördes under 2021. Det ursprungliga ramkontraktet utannonserades i juni 2021. Den senaste beställningen inkluderar även optioner som utökar det potentiella ordervärdet på kontraktet till cirka 248 miljoner USD.

20220309-en-4206143-1.jpg

Kontraktet avser förse den amerikanska marinkåren med all nödvändig utrustning för att kunna genomföra militära övningar. Kontraktet innefattar även logistik, underhåll och support.

Programmet omfattar tio uppsättningar av träningssystem på bataljonsnivå, samt etablering av supportverksamhet i Kalifornien, North Carolina och Hawaii.

- Vi ser fram emot att stärka den amerikanska marinkårens träningsförmåga med våra militära träningslösningar. Med den här beställningen kommer de få tillgång till de mest realistiska, avancerade militära träningssystemen på marknaden, som också möjliggör interoperabilitet och samövning tillsammans med andra länder, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.