Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på uppgradering av Gripen C/D

Saab och Försvarets Materielverk, FMV, har idag tecknat ett kontrakt och Saab har erhållit en order för att säkerställa fortsatt drift och förmågehöjning av stridsflygplanet JAS 39 Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till cirka 3,5 miljarder SEK och kontraktsperioden är 2023-2029. Kontraktet innefattar även optioner för FMV att under 2023 lägga ytterligare beställningar för fortsatt förmågeutveckling.

20221216-en-4429282-1.jpg

Förmågehöjningen ger Sverige ett effektivare och mer kraftfullt stridsflyg. Flygplanet får en ny version av motorn vilket ger en ökad flygprestanda. Ett effektivare egenskyddssystem introduceras och uppgraderingen skapar förutsättningar för utökad attackförmåga med ny vapenlast.

 

Beställningen innefattar även uppgradering till Saabs senaste nosradar som ger ökad prestanda med tonvikt på förbättrad jaktförmåga och ökad räckvidd. Beställningen innehåller även ett uppgraderat och framtidssäkrat avioniksystem som bland annat möjliggör snabba mjukvaruuppdateringar av sensorfunktionen. 

 

–        Genom detta får det svenska flygvapnet en betydligt starkare operativ stridsförmåga. Kontraktet är ett stort kliv framåt vad gäller radarprestanda och funktionalitet, i både hårdvara och mjukvara, och framtidssäkrar den operativa förmågan hos Gripen C/D, säger Jonas Hjelm, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

 

Förmågehöjningen medför förbättrad samverkan mellan Gripen C/D och Gripen E bland annat genom uppgradering av stödsystem och datalänkar. Samverkansförmåga är en förutsättning då plattformarna ska användas parallellt under många år.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Mattias Rådström, presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

 

 

 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

 

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 15.15 CET.