Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab först ut bland större försvarsföretag att få vetenskapligt förankrade utsläppsmål godkända

Saab är stolta över att som första större försvars- och säkerhetsföretag få vetenskapligt förankrade utsläppsminskningsmål godkända av Science Based Targets-initiativet.

20221214-en-4426445-1.jpg

I september 2021 anslöt sig Saab till FN:s Race to Zero-initiativ för att bekämpa klimatförändringar och till att sätta vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar i linje med Parisavtalet. Sedan Saab engagerade sig i Race to Zero har Saab samlat interna intressenter och funktioner för att identifiera mål för 2030. Dessa mål har nu godkänts.

-          Vi är stolta över att vara det första större försvars- och säkerhetsföretaget som har fått sina klimatmål godkända. Genom att sätta upp mål som höjer vår ambitionsnivå för att nå nettonollutsläpp deltar Saab i den globala ansträngningen för att minska koldioxidutsläppen och säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft. Det här är en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa och nu börjar arbetet på riktigt, säger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson.

Fakta om Saabs vetenskapligt förankrade klimatmål

Science Based Targets-initiativet (SBTi) driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för organisationer att sätta vetenskapsbaserade mål för utsläppsminskningar. SBTi är ett partnerskap mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF).

Saabs godkända mål inkluderar:

•          En minskning av Scope 1- och Scope 2-utsläppen med 42 % till 2030 (basår 2020)

•          En minskning av Scope 3-utsläppen med 25 % till 2030 (basår 2020)

•          Ett SBTi-engagemangsmål på 50 % inom Scope 3 för Saabs leverantörskedja till 2027 (basår 2022)

Utsläppen från Scope 1 och 2 inkluderar utsläppskällor som flygprovning och service, uppvärmning och kylning av lokaler samt elanvändning. Scope 3-utsläppen inkluderar affärsresor, godstransporter, leverantörsledet och kundernas användning av Saab-produkter.

Saab kommer att fortsätta sitt arbete för att nå de nu godkända målen och kommer nu att börja identifiera långsiktiga mål för nettonollutsläpp för 2050.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saab.com

 

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

 

 

 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.