Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sverige investerar ytterligare i marina mätstationer

Saab har fått en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) avseende marina mätstationer. Beställningen, vars värde uppgår till 127,5 miljoner kronor, är en följdorder på ett kontrakt som signerades 2020.

20220831-en-4342199-1.jpg

Inom det marina området är signaturmätstationer centrala för verifiering och regelbunden kontroll av undervattenssignatur för marinens fartyg och ubåtar. Dagens avancerade sensorer gör det allt svårare att förbli oupptäckt. Genom en låg signatur minskas risken att upptäckas av fientliga vapen- och spaningssystem.

“Vi fortsätter stärka den svenska försvarsförmågan. Den här gången genom vår världsledande undervattensteknik som kommer se till att den svenska marinen kan optimera sin undervattenssignatur,“ säger Niclas Kolmodin, chef för Saabs affärsenhet Underwater Systems.

Produktion kommer ske i Sverige och huvudsakligen i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saab

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.