Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2023

Valberedningen för Saab AB inför årsstämman 2023 har nu utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2022.

20220929-en-4362318-1.png

Ledamöter i Saabs valberedning är: 

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB 

Petra Hedengran, Investor AB 

Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB

Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder

Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. 

Valberedningen representerar cirka 52 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2022. 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 5 april 2023 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 7808, 103 96 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast 1 december 2022.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Downloads

Bild
29 september 2022
20220929-sv-4362329-1.png