Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på försvarsmateriel

Saab har idag tagit emot en beställning från regeringen i ett land i västvärlden gällande ett antal försvarssystem och materiel. Ordervärdet är cirka 4,3 miljarder SEK och leveranser är planerade 2025-2027.

20231117-sv-4683867-1.png

Beställningen omfattar system och materiel från Saabs affärsområden Dynamics och Surveillance.

- Vi är stolta över att bidra till våra kunders säkerhet och ser ett stort intresse för våra världsledande produkter och lösningar, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om denna beställning eller kunden att offentliggöras.
 

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 kl. 19.15 CET.


Saab AB (publ)
SE-581 88 Linköping
Sverige

Organisationsnummer: 556036-0793

Downloads

Bild
17 november 2023
20231117-sv-4683867-1.png