Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställning på ytterligare funktionalitet för Gripen E

Saab och Försvarets materielverk (FMV) har ingått ett avtal gällande ny funktionalitet och förändrade leveransplaner för Gripen E och Gripen C/D. Avtalet avser perioden 2023-2030 och beställningen har ett värde om cirka 5,8 miljarder SEK.

20230912-en-4625005-1.jpg

FMV och Saab har enats om att revidera sitt befintliga avtal om utveckling och produktion av Gripen E, genom att tillföra ny funktionalitet, som bland annat inkluderar förändringar i telekrigssystemet, kommunikationssystemet och spaningssystemet samt förändrade leveransplaner för såväl Gripen E som Gripen C/D.

I syfte att säkra Försvarsmaktens operativa stridsflygförmåga har Försvarsmakten, FMV och Saab överenskommit förändrade utvecklings- och leveransplaner som möjliggör fortsatt utveckling och operativ drift av Gripen C/D efter 2030 parallellt med införandet av nästa generations stridsflyg, Gripen E.

– Det här avtalet är ytterligare ett kvitto på det nära samarbetet mellan Saab, FMV och Försvarsmakten. Jag är mycket stolt över att vi bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga genom att vi nu ytterligare förstärker förmågan för Gripensystemet, som är ett stridsflygplan i världsklass, säger Lars Tossman, chef för Saabs affärsområde Aeronautics.

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2023 kl. 09.45 CET.