Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får beställningar på försvarsmateriel

Saab har tecknat ett ramavtal med regeringen i ett land i västvärlden och tagit emot beställningar under avtalet gällande ett antal försvarssystem. Det totala ordervärdet är cirka 8 miljarder SEK och leveranser är planerade 2023–2026.

20230224-en-4475756-1.jpg

Beställningarna omfattar Saabs granatgevär Carl-Gustaf®, det korträckviddiga luftvärnssystemet RBS 70 NG och radarsystemet Giraffe 1X.

På grund av branschens karaktär och omständigheter som rör kunden samt nationella säkerhetsintressen kommer ingen ytterligare information om dessa beställningar eller kunden att offentliggöras.

- Vi är stolta att leverera de världsledande förmågorna som ingår i Saabs produktportfölj. Med den här beställningen fortsätter vi att verka för vårt syfte att bidra till trygghet för människor och samhällen, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
Mattias Rådström, Head of Media Relations
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Downloads

Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4475766-1.jpg
Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4475766-2.jpg
Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4475766-3.jpg
Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4475766-4.jpg
Bild
24 februari 2023
20230224-sv-4475766-5.jpg