Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order från Polen på radarspaningsflygplan

Saab har fått en order från Polens försvarsdepartement på två radarspaningssystem av typen Saab 340 Airborne Early Warning (AEW). Orderbeloppet är cirka 600 miljoner SEK och kontraktsperioden är 2023-2025.

20230725-sv-4594241-1.jpg

Radarspaningssystemen består av flygplanet Saab 340 utrustat med Saabs Erieye-radar. Kontraktet inkluderar även markutrustning samt logistik- och supporttjänster.

- Saab har sedan många år tillbaka en stark relation med Polens försvarsdepartement. Vi är stolta över att bidra till att ytterligare stärka det polska försvarets förmåga med vårt radarspaningssystem och nätverksbaserade lösningar, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Saab 340 AEW i kombination med markutrustningen ger användaren en detaljerad lägesbild som kan användas såväl i civila som militära uppdrag, exempelvis luftövervakning och räddningsinsatser.

Olika konfigurationer av Saabs Erieye AEW och AEW&C-system har sålts till nio länder, vilket gör Saab till den leverantör som har störs kundbas inom det produktsegmentet.

Kontakt
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.