Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på utveckling av Gripen C/D

Saab har tecknat kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV), på support- och underhållstjänster av stridsflygplanet JAS 39 Gripen C/D. Beställningen säkerställer fortsatt drift och en kostnadseffektiv lösning avseende underhåll och tillgänglighet av systemet. Ordervärdet uppgår till 308 miljoner SEK.

20230412-en-4513146-1.jpg

Beställningen innefattar bland annat utveckling och uppdateringar av underhållsförmågan för JAS 39 Gripen C/D samt studier i hur Gripen C/D och Gripen E ur ett underhållsperspektiv ska kunna samexistera på flottiljerna. Utöver det innehåller beställningen även avionikdatorer.

Detta är en beställning av en option inom ramen för tidigare avtal med FMV avseende säkerställande av fortsatt drift och förmågehöjande åtgärder för JAS 39 Gripen C/D, ett avtal som kommunicerades den 16 december 2022.

Tidigare under 2023 har ytterligare två tillägg beställts till ett sammanlagt värde av cirka 220 miljoner SEK. Dessa tillägg omfattar bland annat integration av målutpekarkapseln LDP15 (Laser Guided Pod) på JAS 39 Gripen C/D inklusive anskaffning av relaterade stödsystem och underhållsutrustningar.

Arbetet har påbörjats och genomförs vid Saab i Linköping och Arboga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @Saab 

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.