Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab har överlämnat anbud på fyra ubåtar till Nederländerna

Saab har idag med stöd av den svenska och den brittiska staten lämnat in sitt erbjudande i upphandlingen av nya ubåtar till Nederländerna. Saabs anbud består av fyra avancerade expeditionsubåtar med den senaste tekniken och innovationerna i samarbete med det nederländska varvet Damen Shipyards Group.

20230728-en-4596091-1.jpg

Saabs erbjudande bygger på en framgångsrik, beprövad och framtidssäkrad design av ubåtar. Ubåten är baserad på en modulär design med de senaste förmågorna och teknologierna som möjliggör kontinuerlig uppgradering av ny teknik, vilket säkerställer att ubåtarna behåller sin förmåga under många år framöver.

Saab och det holländska varvet Damen Shipyards Group har samarbetat sedan 2015 och Saabs erbjudande för att ersätta den holländska Walrus-klassen sker i samarbete mellan Nederländerna och Sverige.

- Expeditionsubåten C718:s unika förmågor både möter och överträffar behoven och kraven från Nederländerna. Vårt erbjudande utgör ett betydelsefullt bidrag till det nederländska försvarets operativa förmåga och samarbetet med lokal industri kommer att säkerställa en strategisk självständighet för landet. Det här är nederländska ubåtar för den nederländska marinen, säger Mats Wicksell, Senior Vice President och chef för Saabs affärsområde Kockums.

C718 är en avancerad expeditionsubåt med en lång uthållighet som överträffar den nederländska marinens behov vid långa operationer såsom nödvändigt utrymme, besättningskomfort och kapacitet för ökad vapenlast.

Saabs anbud innefattar ett integrerat och beprövat vapensystem samt ett av de bästa sensorsystemen i världen. Saabs innovativa design med låg signatur minimerar risken att upptäckas av sonarer och andra sensorer. Allt tillsammans resulterar i en svårupptäckt och mycket kapabel ubåt.

I erbjudandet ingår även kunskapsöverföring från Sverige till Nederländerna. Ubåtarna kommer att kunna underhållas fullt ut av den nederländska marinen samt under hela livslängden uppgraderas på plats i landet.

Sverige har genom Saabs affärsområde Kockums en lång tradition av att tillverka ubåtar i världsklass. Fyra nationer opererar för närvarande ubåtar och ubåtsteknik designad av Saabs affärsområde Kockums; Sverige, Australien, Japan och Singapore.

Kontakt
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.