Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ingår strategiskt samarbetsavtal och gör investering i Helsing

Saab har ingått ett strategiskt partnerskap med Helsing, ett försvarsföretag specialiserat på AI-baserad mjukvaruteknik. Partnerskapet bygger på ett samarbetsavtal, där Helsings avancerade förmåga inom AI kombineras med Saabs breda erbjudande av lösningar, samt en investering av Saab om 75 miljoner Euro kontant för ett ägande på 5 procent i Helsing GmbH.

20230914-en-4627234-1.jpg

Helsing grundades 2021 och utvecklar AI-förmågor som är helt mjukvarubaserade vilket har lett till en snabb tillväxt på marknaden i Europa. Bolaget, som har cirka 220 medarbetare, har kontor i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

I linje med sin tillväxtstrategi och fokus på framtida förmågor avser Saab nu stärka sitt erbjudande genom förvärv och investeringar i bolag specialiserade på nya teknologier. Partnerskapet och investeringen innebär att Saab blir unikt positionerat med Helsing.

Saabs roll som strategisk investerare i Helsing kommer att leda till ett fördjupat samarbete mellan de två bolagen och möjliggör utveckling av utökade förmågor i hela produktportföljen. Samarbetet kommer att inledas med telekrig- och övervakningsförmåga för stridsflyg samt ytterligare applikationer för sensorer och ledningssystem i alla domäner. 

- Investeringen i Helsing är ännu en milstolpe i Saabs arbete med att ytterligare stärka våra förmågor och kontinuerligt utveckla vårt erbjudande för att möta våra kunders förändrade behov. Tillsammans med de förvärv vi nyligen gjort av BlueBear i Storbritannien och CrowdAI i USA stöder detta också vår strategi för global tillväxt när vi satsar på att positionera Saab på strategiska marknader.

”Vi grundade Helsing eftersom vi är övertygade om att AI kommer att bli en central del i demokratiers förmåga att försvara sina värderingar. Därför har vi nära samarbeten med etablerade försvarsföretag för att kombinera deras avancerade plattformar med vår spjutspetsteknik inom mjukvara och AI. Saab, som är ett välrenommerat europeiskt försvarsföretag med lösningar inom alla domäner, är en perfekt partner för våra avancerade mjukvaru- och AI-lösningar. Ambitiösa partnerskap som detta kommer bli vägledande i de utmanande hotmiljöer vi ser idag,” säger Dr Gundbert Scherf, medgrundare- och co-CEO, Helsing.

Saabs investering ingår i Helsings senaste finansieringsrunda som leds av riskkapitalbolaget (venture capital firm) General Catalyst.

Kontakt

Mattias Rådström

Presschef

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2023 kl. 14.00 CET.


Saab AB (publ)
SE-581 88 Linköping
Sverige

Organisationsnummer: 556036-0793