Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på koncernens hemsida www.saab.com.

20230308-sv-4485268-1.jpg

Års- och hållbarhetsrapporten 2022 är tillgänglig på både svenska och engelska, och beskriver Saabs strategi för att skapa långsiktigt och hållbart värde för alla intressenter i ett nytt marknadsläge. Ett fokusområde för rapporten är hur Saab bidrar till säkra och motståndskraftiga samhällen och hur vi driver arbetet med våra hållbarhetsåtaganden framåt.

– Med det tragiska kriget i Europa är vikten av Saabs syfte att skydda människor och samhällen mer tydlig än någonsin. Saab står redo att stödja sina kunder, när vi nu tar nästa steg på vår tillväxtresa, säger Micael Johansson, VD och koncernchef.

Rapporten inkluderar också Saabs modell för värdeskapande och konkreta exempel från verksamheten på hur vi exekverar vår strategi.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kan beställas via annual.report@saabgroup.com. Den svenska årsredovisningen finns också tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF). En kortfattad onlineversion av årsredovisningen finns på https://www.saab.com/annual-and-sustainability-report-2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)734 182 071

Merton.kaplan@saabgroup.com

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl 14.00 CET.