Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar finansiella mål på medellång sikt

Saab publicerar idag finansiella mål på medellång sikt för perioden 2023-2027. Dessa ersätter Saabs långsiktiga mål för försäljningstillväxt och rörelseresultat. De nya målen baseras på förbättrade tillväxtmöjligheter till följd av ökad marknadsefterfrågan och Saabs starka orderstock

20230214-en-4465334-1.jpg

Saabs mål på medellång sikt för perioden 2023-2027 är följande:

  • En organisk försäljningstillväxt (sammansatt årlig tillväxttakt, ”CAGR”) om cirka 10 procent
  • Tillväxt i rörelseresultatet överstigande organisk försäljningstillväxt
  • Kassaflödeskonvertering om minst 70 procent, kumulativt för femårsperioden

Kassaflödeskonvertering definieras som det operationella kassaflödet dividerat med rörelseresultatet, kumulativt för femårsperioden.

- Det nya marknadsläget och den strategi för internationell tillväxt som vi har infört under de senaste åren innebär att våra tillväxtmöjligheter är mycket goda även i fortsättningen, säger Micael Johansson, Saabs vd och koncernchef.

Saab har beslutat att ersätta de tidigare långsiktiga målen med de nya målen på medellång sikt. Det tidigare långsiktiga målet gällande en genomsnittlig årlig organisk försäljningstillväxt om 5 procent och en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel har därmed upphört att gälla.

Saab håller idag en kapitalmarknadsdag med start klockan 09.00. Webbsändningen är tillgänglig här: https://www.saab.com/investors/webcast/CMD-2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Rådström, presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer

+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @Saab 
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.  Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Downloads

Bild
14 februari 2023
20230214-sv-4465330-1.jpg
Bild
14 februari 2023
20230214-sv-4465330-2.jpg