Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab svarar på RFI från NATO med GlobalEye

Saab har lämnat in svar på en Request for Information* (RFI) till Natos inköpsorganisation, Nato Support and Procurement Agency gällande den nya generationens spanings- och ledningsförmåga. Saabs svar är baserat på GlobalEye.

20230221-en-4471121-1.jpg

Nato ska definiera sin framtida spanings- och ledningsförmåga inom ramen för projektet Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).

- Saab utgör sedan länge en väl etablerad del av Natos försvarsindustriella bas och våra lösningar finns i mer än två tredjedelar av medlemsnationerna. Våra produkter, så även GlobalEye, är utvecklade för att möta Natos behov och krav. Jag är övertygad om att vi kan bidra med viktiga förmågor som kommer att stärka Nato och göra nytta för medlemsländerna, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark med ett antal aktiva och passiva sensorer som gör det möjligt att upptäcka och identifiera objekt på långa avstånd. Genom att skicka information i realtid till enheter i flygvapnet, armén och marinen ger GlobalEye en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen, och förmåga att tidigt upptäcka hot. Utöver den militära förmågan kan GlobalEye också användas för civila uppdrag, exempelvis ledning och koordinering i räddningsinsatser vid naturkatastrofer eller större olyckor på land eller till havs.

* Request for Information (RFI) är en förfrågan från en upphandlande organisation eller myndighet om skriftlig information från leverantörer om de varor eller tjänster de kan tillhandahålla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @saab
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.