Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab visar upp det första av Polens radarspaningsflygplan

Saab har visat upp det första radarspaningsflygplanet Saab 340 AEW som ska levereras till polska försvarsmakten. Detta skedde 29 september i Linköping bara två månader efter Polens order på två Saab 340 AEW-system.

20230929-en-4638848-1.jpg

Gäster från Sverige och Polen var på plats för att uppmärksamma milstolpen mot leveransen av radarspaningsflygplanen Saab 340 AEW, som är utrustade med Saabs Erieye-radar. Systemen kommer att bidra till att stärka Polens nationella säkerhet och förmåga att skydda sitt territorium.

Arbetet mot leverans pågår i hög takt, vilket är ett resultat både av det effektiva samarbetet mellan Saab och den polska försvarsmakten och av att Saab har pågående produktion av spanings- och ledningsflygplan. Det inkluderar personal som arbetar inom området och expertkunskap gällande de prover och utvärderingar som krävs för att få systemen godkända.

- Vi är stolta över att förse Polen med den här viktiga förmågan och vi rör oss i snabb takt mot leverans av radarspaningsflygplanen till den polska försvarsmakten, säger Carl-Johan Bergholm, chef för Saabs affärsområde Surveillance. 

Saab 340 AEW i kombination med utrustning på marken ger användaren en detaljerad lägesbild som kan användas såväl i civila som i militära uppdrag, exempelvis luftövervakning och räddningsinsatser.  

Olika konfigurationer av Saabs Erieye AEW och AEW&C-system har sålts till nio länder, vilket gör Saab till den leverantör som har störst kundbas inom det produktsegmentet. 

Kontakt

Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.