Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat Kv2 2023: Fokus på kapacitet och leverans

Saab presenterar resultatet för januari-juni 2023.

20230720-sv-4591472-1.jpg

Vår orderingång och försäljning visade fortsatt starkt momentum i det andra kvartalet. Med den ambitiösa tillväxtresa vi har framför oss är det av yttersta vikt för Saabs framgång att vi möter våra kundåtaganden och leveranser. Vi lägger just nu mycket stort fokus på projektgenomförande, leveranser och kapacitet, vilket i sin tur driver vår försäljningstillväxt, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Höjdpunkter Kv2 2023

  • God orderingång som uppgick till MSEK 14 315 (17 363) med stark tillväxt i medelstora ordrar i kvartalet. Jämförelseperioden innehöll GlobalEye-ordern från Sverige om SEK 7,3 miljarder.
  • Försäljningen ökade till MSEK 12 475 (10 171) med en organisk tillväxt om 22%, drivet av hög projektaktivitet i samtliga affärsområden.
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 618 (1 255) med en marginal om 13,0% (12,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade 44% och uppgick till MSEK 1 065 (738), med en rörelsemarginal om 8,5% (7,3). Justerat för jämförelsestörande poster om MSEK 34 var marginalen 8,3%.
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 798 (433) och resultatet per aktie ökade till SEK 5,76 (3,15).
  • Det operationella kassaflödet i kvartalet minskade till MSEK -1 548 (531), till följd av högre utbetalningar till leverantörer. För det första halvåret 2023 uppgick det operationella kassaflödet till MSEK 1 524 (352).
  • Nettolikviditeten i kvartalet var SEK 3,7 miljarder (-0,1).
  • Höjd prognos för organisk försäljningstillväxt 2023: organisk försäljningstillväxt mellan 16–20% jämfört med tidigare prognos omkring 15%.  

För mer information och förklaringar av ovanstående nyckeltal, se www.saab.com/investors/financial-data/key-ratios.

Presentation av Saabs delårsrapport Kv2 2023

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för Kv2 2023.


Datum:             Torsdag 20 juli, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: www.saab.com/investors/webcast/q2-2023.

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan: 

Sverige:                                  +46 (0) 8 5051 0031

Storbritannien:                        +44 (0) 207 107 06 13

USA:                                    +1 (1) 631 570 56 13

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på www.saab.com/investors.

Kontakter

Mattias Rådström
Presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com 

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.30 CET.