Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat Kv3 2023: Starkt momentum på en växande marknad

Saab presenterar resultatet för januari-september 2023.

20231026-sv-4664249-1.jpg

- De geopolitiska spänningarna i omvärlden påverkar vår industri och har resulterat i den största ökningen i försvarsinvesteringar på 30 år, framför allt i Europa. I det tredje kvartalet resulterade den fortsatt starka efterfrågan på Saabs breda produktportfölj i betydande orderingång, stark försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Höjdpunkter Kv3 2023

  • Orderingången uppgick till MSEK 14 977 (7 772) med stark tillväxt i alla orderstorlekar i kvartalet.
  • Försäljningen ökade till MSEK 11 527 (8 751) med en organisk tillväxt om 31%, drivet av tillväxt i samtliga affärsområden.
  • EBITDA ökade 28% och uppgick till MSEK 1 424 (1 115) med en marginal om 12,4% (12,7).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade 51% och uppgick till MSEK 859 (568). Rörelsemarginalen var 7,5% (6,5) med förbättringar i flera affärsområden i kvartalet.
  • Periodens resultat ökade till MSEK 656 (324) och resultatet per aktie uppgick till SEK 4,84 (2,28).
  • Det operationella kassaflödet i kvartalet var MSEK -2 058 (559), främst till följd av timing-effekter av kundinbetalningar i kombination med ökade investeringar.
  • Nettolikviditeten i kvartalet var SEK 1,4 miljarder (0,4).
  • Höjd prognos för organisk försäljningstillväxt 2023: organisk försäljningstillväxt mellan 19-23% jämfört med tidigare prognos mellan 16-20%.

För mer information och förklaringar av ovanstående nyckeltal, se www.saab.com/investors/financials/financial-data

Presentation av Saabs delårsrapport Kv3 2023

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för Kv3 2023.

Datum:     Torsdag 26 oktober, klockan 10.00. 

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: www.saab.com/investors/webcast/q3-2023

Telefonkonferens: 

Var vänlig ring in på något av numren nedan: 

Sverige:             +46 (0) 8 5051 0031
Storbritannien:   +44 (0) 207 107 0613
USA:                  +1 (1) 631 570 5613

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på www.saab.com/investors.

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 07.30 CET.