Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat Q1 2023: I en tid av hög efterfrågan

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2023.

20230426-en-4524937-1.jpg

- Saab levererade en stark tillväxt och starka finansiella resultat under första kvartalet 2023. Vi har sett en fortsatt hög marknadsefterfrågan och har en växande kundbas. Saabs position med en unik produktportfölj, teknologi och inriktning på lokal närvaro på marknader runt om i världen har ytterligare stärkt bolaget i Europa och inom Nato. Det vi gör är idag viktigare än någonsin tidigare. I kvartalet välkomnade vi över 500 nya medarbetare och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra Saab till ett ännu starkare bolag, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Höjdpunkter Q1 2023 

  • Orderingången uppgick till MSEK 17 018 (8 115), med stark tillväxt i Dynamics och Surveillance.
  • Försäljningsintäkterna uppgick till MSEK 11 485 (9 218) med en organisk tillväxt om 23%, drivet av de flesta affärsområdena.
  • Rörelseresultatet ökade 42% och uppgick till MSEK 928 (654), med en rörelsemarginal på 8,1% (7,1).
  • Resultatet från verksamheten inkluderade en kapitalvinst om MSEK 270 från avyttringen av MTM-verksamheten, och nedskrivningar i Saabs minoritetsportfölj om MSEK -260.
  • Periodens resultat uppgick till MSEK 735 (372) och resultatet per aktie var SEK 5,45 (2,66).
  • Det operationella kassaflödet ökade i kvartalet till MSEK 3 072 (-179) till följd av förskottsbetalningar från nya kundkontrakt.
  • Nettolikviditeten i kvartalet var SEK 5,3 miljarder (-1,4), vilket ger flexibilitet att tillvarata framtida möjligheter.
  • Upprepning av helårsprognosen för 2023 gällande organisk försäljningstillväxt, tillväxt i rörelseresultatet och operationellt kassaflöde.
  • Årsstämman beslutade om en utdelning per aktie om SEK 5,30 (4,90) för verksamhetsåret 2022.

För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till www.saab.com/investors/financial-data/key-ratios.

Presentation av Saabs delårsrapport Q1 2023

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för Q1 2023.

Datum:             Onsdag 26 april, klockan 10.00.

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: www.saab.com/investors/webcast/q1-2023.

Telefonkonferens:

Var vänlig ring in på något av numren nedan: 

Sverige:                               +46 (0) 8 5051 0031

Storbritannien:                     +44 (0) 207 107 06 13

USA:                                    +1 (1) 631 570 56 13

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på www.saab.com/investors.
 

Kontakt

Mattias Rådström, presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com 

Merton Kaplan, chef för investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com 


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 07.30 CET.