Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Satellit med teknologi från Saab har skjutits upp av SpaceX

Ymir-1, en satellit utrustad med teknologi från Saab, sköts upp i rymden den 11 november ombord på SpaceX Falcon 9. Det innebär en ny era inom maritim kommunikation.

20231113-en-4678818-1.jpg

Satelliten Ymir-1, är en testsatellit och en del i utvecklingen av nästa generations "Automatic Identification System" (AIS), ett system som används av fartyg för att kommunicera position, hastighet, kurs och annan data. AIS är något som alla större fartyg och båtar i civil trafik måste ha. Saab TransponderTech är en ledande tillverkare av AIS-transpondrar och har byggt den avancerade transpondern ombord på satelliten.

– Saabs fokus är innovation och avancerad teknologi i framkant. Genom att använda oss av rymddomänen kan vi förstärka och förbättra redan existerande produkter i vår portfölj. Satellituppskjutningen är en viktig milstolpe i vår satsning på rymden och visar att vi, tillsammans med våra partners, kan utnyttja befintlig teknologi från Saab för att skapa nya unika rymdapplikationer, säger Christian Hedelin, strategichef på Saab.

På grund av att allt fler fartyg tar plats på haven kommer AIS att uppgraderas till en ny teknologi som går under benämningen VDES (VHF Data Exchange System). Med VDES kommer kapaciteten att öka kraftigt och det kommer att finnas möjlighet till säker tvåvägskommunikation genom satelliter vilket ger global räckvidd mot dagens system som är begränsade till kustnära kommunikation.

På sikt kommer det nya navigations- och kommunikationssystemet VDES, länka samman land, hav, luft, och rymd genom att kombinera avancerade transpondrar med modern programvara och satelliter.

Den svenskbyggda satelliten Ymir-1 är ett verktyg för forskning- och utveckling som tagits fram i samarbete mellan Saab, AAC Clyde Space, och ORBCOMM inom konsortiet AOS. Projektet kommer att pågå under 2024.


För mer information
www.saab.com/about/innovation/space
www.aos-vdes.com
 

Kontakt
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.