Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Valberedning inför Saabs årsstämma 2024

Valberedningen för Saab AB inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti 2023.

20230922-en-4632950-1.png

Ledamöter i Saabs valberedning är:

  • Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
  • Petra Hedengran, Investor AB
  • Peter Wallenberg Jr, Wallenberg Investments AB
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Jonsson, Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på årsstämman, styrelse, styrelseordförande, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden.

Valberedningen representerar cirka 52 procent av det totala röstetalet i Saab AB enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2023.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 11 april 2024 i Linköping.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen: Saab AB, Att: Valberedningen, Box 7808, 103 96 Stockholm. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2023.  

Kontakt
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Downloads

Bild
22 september 2023
20230922-sv-4632910-1.png