Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

VD Micael Johansson vald till vice ordförande i ASD:s styrelse

Saabs VD Micael Johansson har idag utsetts till vice styrelseordförande i Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD).

20230615-sv-4566443-1.jpg

Micael Johanssons utnämning kommer i en tid då försvar och säkerhet i Europa är viktigare än på decennier och där den europeiska försvarsindustrin ses som en avgörande komponent för att upprätthålla freden i regionen.

– Det är en ära att bli vald till denna position av mina VD-kollegor och ASD:s nationella föreningar. Jag ser fram emot att hjälpa till att leda ASD i dessa utmanande tider för Europa, tillsammans med den nyvalda styrelseordföranden för ASD, Airbus VD Guillaume Faury, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

– Genom min roll som vice styrelseordförande i ASD kommer jag att kunna föra fram ASD:s intressen, driva konkreta initiativ och främja de tekniska framsteg som krävs för att ta itu med nya säkerhetsutmaningar i Europa, säger Micael Johansson.

ASD är en framträdande organisation som representerar europeisk flyg-, försvars- och säkerhetsindustri, främst i förhållande till EU-institutioner, men också på global nivå i förhållande till andra internationella organ av betydelse för sektorn. Organisationen fungerar som en kollektiv röst för mer än 3 000 företag, allt från små och medelstora företag till större företag, som verkar inom olika sektorer som flyg, försvar, rymd och säkerhet. ASD:s medlemmar har tillsammans 879 000 anställda och hade 2021 en omsättning på 238 miljarder euro. ASD arbetar nära beslutsfattare, institutioner och andra intressenter för att främja ett säkert och innovativt ekosystem för försvarsindustrin i Europa.

Saab AB (publ)
SE-581 88 Linköping
Sverige

Registreringsnummer: 556036-0793