Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nytt antal aktier och röster i Saab

Till följd av att den aktiesplit som årsstämman 2024 beslutade om nu har genomförts har antalet aktier och röster i Saab AB ändrats.

20240531-en-4837638-1.png

Det totala antalet aktier i Saab uppgår per 31 maj 2024, den sista handelsdagen i månaden, till 543 383 388, varav 9 535 612 A-aktier och 533 847 776 B-aktier, motsvarande totalt 629 203 896 röster.

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef
+46 (0)734 180 018
mattias.radstrom@saabgroup.com

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 10.00 CET.

Downloads

Bild
31 maj 2024
20240531-sv-4837641-1.png