Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får investment grade rating från S&P Global

Saab har fått en första så kallad investment grade rating från kreditvärderingsinstitutet S&P Global, som ger Saab kreditbetyget BBB+ med stabila utsikter.

20240604-en-4840661-1.png

S&P noterar att Saab har en ledande position inom sina kärnverksamheter, långsiktiga kundrelationer samt en stark ställning inom den robusta försvarsindustrin. S&P skriver även att kreditbetyget BBB+ speglar Saabs starka balansräkning, konservativa finansiella hållning och förmåga att generera starkt kassaflöde, vilket stödjs av bolagets starka likviditet.

- Det är glädjande att få kreditbetyget BBB+ från S&P Global. Detta ger oss mer flexibilitet och möjligheter på kreditmarknaden för framtida finansiering, säger Christian Luiga, finanschef och vice vd på Saab.

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef
+46 (0)734 180 018
mattias.radstrom@saabgroup.com

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.