Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och MBDA stärker sitt samarbete

Sverige och Frankrike har uttryckt en önskan om att stärka sitt försvarssamarbete inom ramen för ett nytt strategiskt partnerskap, som undertecknades den 30 januari som en del av Frankrikes president Emmanuel Macrons statsbesök i Sverige. Pansarvärn och luftvärn har identifierats som prioriterade samarbetsområden.

20240131-en-4738986-1.jpg

I samband med detta har ett nytt stort steg tagits i förbindelserna mellan de två länderna. Den 31 januari uttryckte VD:arna för Saab och MBDA, Micael Johansson och Eric Béranger, sin vilja att stötta denna process inom områdena pansarvärn och markbaserat luftvärn. Dessa båda förmågor har identifierats som särskilt kritiska för de båda ländernas försvarsmakter, framför allt i samband med högintensiva konflikter. De undertecknade avsiktsförklaringar om att stärka sitt samarbete inom dessa båda områden under deltagandet i affärsforumet, i närvaro av de högsta franska och svenska myndigheterna.

– De nära banden mellan Saab och MBDA återspeglas i vårt mångåriga samarbete, och fördjupningen och breddningen av samarbetet via dessa avsiktsförklaringar är mycket välkommen. Att göra detta i Stockholm under president Macrons statsbesök i Sverige är symboliskt för hur två europeiska regeringar som samarbetar kan göra det enklare för industrin att stärka vår kollektiva säkerhet, sade Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab.

Eric Béranger, VD för MBDA, sade: – Det här är ett spännande nytt steg i vårt mångåriga samarbete med Saab. Vi är båda världsledande inom områdena pansarvärn och luftvärn och vi kombinerar vår expertis för att leverera den mest effektiva förmågan för de väpnade styrkorna på slagfältet. Undertecknandet av dessa avsiktsförklaringar är ytterligare ett bevis på att samarbete är kärnan i MBDA:s värderingar.

Samarbetet inom pansarvärnsområdet har resulterat i ett inledande fokus på AKERON MP. Saab och MBDA har fått ett första kontrakt från den franska upphandlingsmyndigheten DGA, och Försvarets Materielverk (FMV). Detta kommer att möjliggöra en sammanslagning av Saabs och MBDA:s expertis på pansarvärnsområdet för att på kort sikt stötta den svenska och franska försvarsmaktens val av vapensystemet AKERON MP. Dessutom blir det möjligt att implementera en gemensam utvecklingsplan i syfte att utveckla nya funktioner som särskilt är förknippade med avfyrning bortom synfält. Roboten kan då förberedas för att möta nästa generations mål på slagfältet. Denna utvecklingsplan kommer att upprätthålla AKERON MP:s position som referensvapen inom sitt område, och som ett oumbärligt verktyg i högintensiva konflikter.

Saab och MBDA är långvariga partner, främst genom samarbetet kring jaktroboten Meteor och kryssningsroboten TAURUS, samt inom ramen för det europeiska MARSEUS-konsortiet, som syftar till att tillhandahålla en självständig europeisk förmåga att avfyra robotar bortom siktlinjen.

Kontakt

Saab Press Centre
+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com


Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med målet att hjälpa länder att hålla sina medborgare och samhällen säkra. Tack vare våra 22 000 skickliga medarbetare tänjer Saab ständigt på teknikens gränser för att skapa en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab konstruerar, tillverkar och underhåller avancerade flygteknik-, vapen-, lednings-, sensor- och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige. Vi har omfattande verksamhet över hela världen och är en del av flera nationers inhemska försvarsförmåga.

Saab AB (publ)
SE-581 88 Linköping
Sverige

Registreringsnummer: 556036-0793