Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar kontrakt med FMV för ett tredje GlobalEye

Saab har idag tecknat ett kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) gällande leverans av ett tredje spanings- och ledningsflygplan av typen GlobalEye till Sverige. Ordervärdet är cirka 2,6 miljarder SEK och leveransperioden är 2024-2029.

20240627-en-4859099-1.jpg

Ordern är baserad på en option som ingick i det kontrakt som Saab tecknade med FMV i juni 2022 gällande två GlobalEye samt optioner på två ytterligare system. GlobalEye har den svenska beteckningen S 106. 

- Vi är stolta att bidra till Sveriges försvar med ytterligare ett GlobalEye, som ger en unik översikt och förståelse av vad som händer i omgivningen samt förmåga att tidigt upptäcka och förvarna om möjliga hot i luften, på havet eller på marken, säger Micael Johansson, Saabs vd och koncernchef. 

GlobalEye ger spanings- och ledningsförmåga över luftrum, hav och mark med ett antal aktiva och passiva sensorer som gör det möjligt att upptäcka och identifiera objekt på långa avstånd. Genom att skicka information i realtid till enheter i Flygvapnet, Armén och Marinen ger GlobalEye en samlad lägesbild av vad som sker i omgivningen, och förmåga att tidigt upptäcka hot. 

Mer om GlobalEye: www.saab.com/globaleye-presskit

Kontakt

Mattias Rådström 
Presschef
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com
 

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2024 kl. 14.00 CET.