Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat Kv1 2024: I hög takt som växande bolag

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2024.

20240426-en-4805680-1.jpg

- Saab inledde 2024 med att leverera ökad orderingång, stark försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet. Jag är nöjd med hur vi lyckats genomföra våra satsningar avseende kapacitet och rekryteringar i kvartalet, och baserat på bättre visibilitet för leveranser och kapacitetsökningar höjer vi nu vår helårsprognos för organisk försäljningstillväxt, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Höjdpunkter Kv1 2024

  • Orderingången ökade 9% och uppgick till MSEK 18 495 (17 018), drivet av stark tillväxt i medelstora ordrar. 
  • Försäljningen i kvartalet uppgick till MSEK 14 185 (11 485) med en organisk tillväxt om 24%. Samtliga affärsområden och Combitech visade försäljningstillväxt med starka bidrag från Aeronautics och Surveillance. 
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade 28% och uppgick till MSEK 1 191 (928). Rörelsemarginalen förbättrades också till 8,4% (8,1), drivet av den starka försäljningsutvecklingen.  
  • Periodens resultat förbättrades till MSEK 784 (735) och resultatet per aktie ökade till SEK 5,71 (5,45). 
  • Det operationella kassaflödet var MSEK -1 998 (3 072) i kvartalet till följd av en hög nivå av investeringar, lageruppbyggnad och lägre milstolpebetalningar.  
  • Nettolikviditeten var SEK 0,8 miljarder (5,3) vid slutet av perioden. 
  • Höjd försäljningsprognos för 2024: organisk försäljningstillväxt mellan 15-20% jämfört med tidigare prognos mellan 12-16%. 
  • Årsstämman beslutade om en utdelning motsvarande SEK 6,40 per aktie (5,30) för helåret 2023 samt en 4:1 split av Saabs aktier.

Presentation av Saabs resultat Kv1 2024

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs delårsrapport för Kv1 2024.

Datum:     Fredag 26 april, klockan 10.00. 

Du är välkommen att ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor i telefonkonferensen och via webben.

Direkt webbsändning: www.saab.com/investors/webcast/q1-2024

Anmälan till telefonkonferens: www.saab.com/investors/conference-call-Q1.

Delårsrapporten, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga i efterhand på www.saab.com/investors.

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer 
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl. 07.30 CET.